ELS HEMISFERIS I LA IMPORTÀNCIA DE SER CREATIUS

7 febr.
2020

De vegades ser creatiu significa crear una obra d’art. De vegades ser creatiu significa trobar noves solucions a vells problemes en la vida personal. De vegades ser creatiu significa proposar associacions noves entre idees, processos o plantejaments que mai abans havien estat junts en un projecte professional. Tal com va dir Federico García Lorca, «poesia és la unió de dues paraules que un mai va suposar que poguessin ajuntar-se, i que formen una mena de misteri».

En una civilització que avança cap a la seva autodestrucció, encegada pel fals paradigma d’un creixement econòmic constant i que no sap reaccionar davant la proximitat d’un escalfament global irreversible, ser creatiu -a tots els nivells- és cada vegada més necessari. Més ben dit, és imprescindible. Cal apostar pel canvi de paradigma, descobrir nous recursos, implementar noves estratègies, trobar noves solucions, flexibilitzar el nostre mapa de la realitat per reconduir una situació d’extrema urgència.

Tot i que actualment el discurs neurocientífic insisteix en recordar-nos que la majoria de processos cerebrals que es localitzen en l’hemisferi esquerre requereixen de la intervenció i coordinació amb l’hemisferi dret per al seu complet desenvolupament i viceversa, resulta, igualment, un fet àmpliament acceptat, que l’hemisferi dret actua de forma més holística, creativa i empàtica que l’esquerre. On l’hemisferi esquerre s’ocupa de la lògica, el llenguatge, el present i el passat, el coneixement i el reconeixement, la realitat i els processos lineals, el dret utilitza els sentiments, contempla els paisatges, els conjunts, el sistema, percep l’espai, se centra en el futur, creu, imagina, pren riscos, crea.

Per ser més creatius, intuïtius i empàtics es tractaria, per tant, de desenvolupar capacitats que se situen principalment en el nostre hemisferi dret.

ESPAI PHILAE ofereix pràctiques que afavoreixen el desenvolupament de l’hemisferi dret a través d’exercicis, jocs, experiències i eines generades en el camp del saber de les arts escèniques. És a dir, en un àmbit professional que és per definició emocional, creatiu, empàtic i obert a les percepcions complexes.

Un podria preguntar-se si aquestes capacitats són innates o si es poden aprendre de la mateixa manera que s’aprenen i desenvolupen certs coneixements lògics, discursius o matemàtics que utilitzen signes codificats; si allò intuïtiu, sentimental, creatiu, atmosfèric o visionari és desenvolupable, i en cas de resposta afirmativa, com es pot aconseguir. La resposta és sí. Sí que es poden desenvolupar les capacitats de l’hemisferi dret. La plasticitat neuronal del cervell així ho permet. Com? A través de la pràctica de l’activitat més creativa, intuïtiva i empàtica que ha inventat l’ésser humà: l’Art.

Per tant, comença a ser hora de donar a les arts un major reconeixement social i polític. De la mateixa manera que les societats modernes van deixant les tasques pròpies de l’hemisferi esquerre en mans de la noves tecnologies, trobar solucions creatives, emocionals i humanistes (pròpies de l’hemisferi dret) resulta cada vegada més important.

I és en la llarga tradició de la formació d’actors i actrius on més i millor s’han creat eines eficaces per posar en marxa i potenciar aquest motor de creativitat, humanitat i contacte amb l’espiritualitat, tan necessari en els temps que vivim.

ESPAI PHILAE és la casa del coneixement i la consciència que s’adquireix a través de L’Art. O, més concretament, de les eines que l’Art ha desenvolupat al llarg de la història dels seus processos formatius. Aquestes eines estan a l’abast de tothom que vulgui desenvolupar les habilitats artístiques, expressives i emocionals del seu hemisferi dret i com a conseqüència, la seva capacitat de desenvolupament personal, afectiu i sistèmic.

EL MÉS IMPORTANT ÉS DONAR EL PRIMER PAS

NO DUBTIS EN DEMANAR-NOS INFORMACIÓ PER SABER PER ON COMENÇAR!!