Desenvolupament personal a través de les arts escèniques

Avís Legal

AVÍS LEGAL

En aquest Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a l’adreça URL https://www.espaiphilae.com (d’ara endavant , el Lloc Web), que ESPAI PHILAE ARTS ESCÈNIQUES SLU (d’ara endavant, el Titular) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial oa la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB

Nom del titular: ESPAI PHILAE ARTES ESCÉNICAS SLU

Domicil social: Calle Zaragoza, 116, Local Bajos 1, 08006 Barcelona, Barcelona

C.I.F.: B56937352

Telèfon de contacte: 645645270

Correu electrònic: hola@espaiphilae.com

ESPAI PHILAE ARTS ESCÈNIQUES SLU és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris. Aquest Lloc Web garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 , a la Llei Orgànica 3/2018, de

Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de Juliol (LSSI-CE). Nota informativa interna (no incloure a la signatura): la mida del text del peu de correu posar-se més petita, però amb una mida adequada que permeti la seva lectura.

2.- OBJECTE

El Lloc Web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats pel Titular a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari estigui connectat al Lloc Web oa algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la web.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció. En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment. Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari. En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus

drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. El Titular no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les conseqüències. El Titular podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins del web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris . Es prohibeix lús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense lautorització del Titular, ni remetre publicitat o informació valent-se per això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no. Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra aquell.

5.- MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva al Titular, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda d’acord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. El Titular no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se del dit accés o ús. Tampoc no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

  • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.
  • Un mal funcionament del navegador.
  • L’ús de versions no actualitzades.
  • Accedir a internet sense protecció antivirus.
  • El Titular no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. Tampoc no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
  • El Titular no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a què s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

7.- UTILITZACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”

El web empra cookies pròpies i de tercers, que podeu consultar a la nostra Política de Cookies. Les cookies que utilitzem respecten en tot moment la privadesa del visitant.

8.- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualsevol altre element del lloc web són propietat del Titular, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del mateix i/o de tercers. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament al Titular qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari no podrà dur a terme aquestes accions sense lautorització prèvia i per escrit daquell.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE  JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest Avís Legal s’interpretarà i es regirà de conformitat amb la legislació espanyola. ESPAI PHILAE ARTS ESCÈNIQUES SLU i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del web. En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, el Titular i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.